تبلیغات
مقالات و گفتگو های فرهنگی - حسابی آن چیزی که به ما می گویند نیست!
شنبه 28 آذر 1388

حسابی آن چیزی که به ما می گویند نیست!

   نوشته شده توسط: شهاب    

مقاله دکتر رضا منصوری درباره واقعیت ها و دروغ ها پیرامون دکتر محمود حسابی: حسابی آن چیزی که به ما می گویند نیست!
دکتر رضا منصوری، فیزیکدان برجسته و استاد دانشگاه صنعتی شریف در یک مقاله نامتعارف، ادعا کرد "دکتر محمود حسابی واقعی، آن چیزی نیست که امروز بدان مشهور شده است"، متن این مقاله بدین شرح است:

زمانی كه قرار بود از مرحوم حسابی تجلیل شود، زمانی كه قرار بود از سناتور انتصابی محمدرضاشاه ولی بنیان‌گذار فیزیك دانشگاهی ایران تجلیل شود، زمانی كه تهدیدها علیه انجمن فیزیك ایران و شخص من (رئیس وقت انجمن فیزیك ایران ) به مدت چهار ماه تا كنفرانس فیزیك ایران در شیراز در شهریور ماه 1366 ادامه داشت، زمانی كه نمایندگان حراست دانشگاه شیراز بنده را تهدید كردند كه حق ندارید نام حسابی را در این كنفرانس ببرید، و زمانی كه جناب آقای دكتر حداد عادل با جسارت در بزرگداشت آن مرحوم سخنرانی كردند كسی فكر نمی كرد یك قدردانی ساده باعث این همه دردسر ملی و شرمساری اهل علم ایران بشود.

از حسابی بنیان گذار فیزیك دانش گاهی ایران، كه نظریه ای "غلط و بی ربط" در مورد ماده نوشت، و با پرداخت تقلبی ایرانش كردند، از حسابی كه تنها ده دقیقه در یكی از زمان های دیدار « اولین مرد علمی سال » دویست دلار عمومی انیشتین با وی صحبت كرده بود، اكنون امامزاده ای ساخته اند، سیدی و عارفی حافظ قرآن و دانشمندی در قد و قوارة نیوتون و انیشتین (به كتب درسی مراجعه كنید )، فرهیخته ای كه در یك مراسم نوروزی انیشتین، شرودینگر، فرمی، دیراك، و بور را در منزلش دعوت می كند، و این دانشمندان را مسحور تمدن (تخیلی ) ایران و آیین های ملی ما می كند.

اخیراً مشتی دروغ و اكاذیب كه در كنار عكسی از انیشتین با شخصی كه ادعا شده است مرحوم حسابی است در رسانه ها چاپ شده یا منعكس شده است . این اكاذیب به نام خاطرات ایرج حسابی، فرزند آن مرحوم، به چاپ رسیده است . شخصی كه در عكس كنار انیشتین ایستاده است گودل (ریاضی دان مشهور ) است و نه حسابی ! شیادی تا به این حد ! در توضیحات زیر عكس ادعا شده است انیشتین همراه با خواهرش در مراسم نوروز شركت كرده است . مراجعه به تاریخ نشان می دهد كه خواهر انیشتین تنها در سال های 1940 تا 1946 در پرینستون بوده است . در این سال ها نه حسابی در پرینستون بوده است نه بور، نه فرمی، نه شرودینگر، و نه دیراك . یعنی جامعة ما تا این حد زبون و پست شده است كه برای قهرمان سازی به منظور رفع عقده های حقارت تا
به این حد به دروغ نیاز دارد؟

كجاست شرف حرفه ای رسانه های ما كه به این سهولت گول دروغ پردازان را می خورد! مرحوم حسابی زمانی مقاله ای می فرستد برای مجله ای در پاریس در مورد آنچه كتب درسی مدارس ما، یا برپاكنندگان كتیبه ای در دانشگاه اصفهان، آن را نظریه ای بسیار عمیق و برتر از نظریه های انیشتین تلقی كرده اند .
نسبیت دان معروف داده می شود . داور متوجه ،(Synge) بنا به اسناد تاریخی این مقاله برای داوری به استاد سینج می شود كه حسابی حتی در محاسبة یك پتانسیل سادة كروی اشتباه كرده است، محاسبه ای كه دانشجویان كارشناسی ما به سهولت انجام می دهند. به این ترتیب مقاله برای چاپ پذیرفته نمی شود.

ما تا كِی می خواهیم به این شرمندگی ادامه دهیم؟ تا كِی رسانه های ما می خواهند به این خفت رسانه ای ادامه دهند؟ تا كِی دانشگاه اصفهان می خواهد این سند بی سوادی ما را در آن دانشگاه حفظ كند و كتی به ها را برنچیند؟ تا كِی آموزش و پرورش ما می خواهد چندین نسل از بچه های بی گناه ما را با این دروغ پردازی ها در مورد حسابی منحرف كند و نسل های بعدی را از مسیر سالم رشد علمی و توسعه باز بدارد؟ با شیادی نمی توان عالِم و دانشمند
ساخت! قهرمان علمی كم از قهرمان جنگ ندارد و پیروزی در علم تنها با كار مستمر و ممارست فراوان حاصل می شود.

از انسان های سادة زحمت كش و دوست دار ایران بت نسازیم و نسل ها را با دروغ تباه نكنیم!