تبلیغات
مقالات و گفتگو های فرهنگی - توضیح عبدالجبار کاکایی درباره مواضع سیاسی اش بعد از انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش پارسینه، عبدالجبار کاکایی ، شاعر معاصر در وبلاگ شخصی خود پیرامون حرف و حدیث ها پیرامون مواضع سیاسی اش در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری نوشت:

در میان پیام های فراوان راجع به شعر ها ترانه ها و نامه هایم دو گروه که هواداران دو جریان سیاسی روز هستند بر یک قول اطمینان داشتند و آن تغییر مواضع فکری من در چند ماه اخیر است از قضا این دو گروه عمدتا خواننده آثار من در همین چند ماه اخیر بودند و از گذشته من سایه روشنی در ذهن داشتند گروهی مرا مداح دربار و مواجب بگیر حکومت دانستند و گروهی نور چشمی نظام و از صدقه سر آن به شهرت رسیده و ناراحت از اینکه حافظه هایشان از برخی آثار من پر بود اما در هر حال اغلب اینها در وادی ادبیات قلمی به هم رسانده بودند و داعیه ای داشتند .

قول سارتر در ادبیات چیست برایم متقن شد که بد خواندن آفت فهم و فکر است هیچ کدام از این دو گروه سند معتبری در خصوص ارزیابی گذشته من نداشتند و تنها به استناد مشهورات و معلومات در باره من اظهار نظر کرده بودند .دیگر اینکه بودن در اردوگاههای فکری و مرزهای به اجبار تفکیک شده تصویر روشنی از انسان ارئه نمی کند من در خارج از اردوگاه فکریم بسیار آدمهای همدل می دیدم و همین اعتراف را از آنها هم می شنیدم . یا حضور در برنامه تلویزیونی خود بخود اسباب قضاوت بد و خوب آدمها شده بود .

من اما معتقدم آدمها جوهره خود را در توفان وجدانهای اجتماعی بروز می دهند من با همین وجدان با آدمهای متفاوتی دوست بودم خیلی از آنها از من دور و خیلی ها به من نز دیک بودند اما دلیلی برای دوست نداشتن آنها نداشتم سلایق را در سطحی پایین تر از اعتقادات و رفتار های انسانی می دانستم هنوز هم یقین دارم از گذشته ام فاصله نگرفته ام غیر از تجربه هایی که فضیلت عمر به همه عطا می کند گواهی می دهم با همان وجدان که برای جنگ شعر و ترانه گفتم برای مردم بی پناهی که دوست دارم و میهنی که عاشقانه می خواهم شعر و ترانه می گویم پس خواهش می کنم مرا از گذشته ام که بخشی از تجربه های من است حتی در ذهنتان جدا نکنید .

از اینکه می بینم قرایح ادبی و توان ذاتی آدمها لگد کوب منازعات سیاسی می شود نگرانم . محاجه من در این سالها تنها با آدمهایی بوده که ذوق ادبی و هنری و فضل و علم را فرع بر دیدگاهها ی سیاسی دانسته اند. مواضع من درشعر ها و ترانه ها و نوشته ها ی بحران اخیر اسباب رنجش دوستانی و خوشایند دوستان دیگری شده که اجتناب ناپذیر بوده اما من به اقناع عقلی بیشتر از تعبد در همه دوره زندگی معتقد بوده ام . امیدوارم عاقلان به عقل و عاشقان به عشق بر من ببخشایند که سعی کردم عاقلی با شم عاشق .