تبلیغات
مقالات و گفتگو های فرهنگی - موسوی‌گرمارودی در اعتراض به فاطمه راکعی و سخنان ساعد باقری و جبار کاکایی جلسه را ترک کرد


فرهنگ > چهره‌ها  - موسوی گرمارودی در اعتراض به شاعر عضو حزب مشارکت، جلسه شعرخوانی را ترک کرد.

به گزارش کیهان دومین نشست ماهانه «دیدار ماه» با حضور شاعرانی چون موسوی گرمارودی، مشفق کاشانی، حمید سبزواری، عبدالجبار کاکائی، محمدعلی بهمنی، فاطمه راکعی، ساعد باقری، ناصر فیض، سیمیندخت وحیدی و فاضل نظری دوشنبه در حوزه هنری استان تهران برگزار شد.

 فاطمه راکعی که البته سابقه طولانی در جبهه مشارکت و حضور در مجلس ششم را نیز در کارنامه دارد، به خواندن شعری پرداخت که فتنه پس از انتخابات را به نحوی جانبدارانه انعکاس می داد بر اساس این گزارش تنها نکته تلخ این نشست که با شعر فاطمه راکعی آغاز شد و با صحبت های کاکائی و باقری و همچنین خویشتن داری شاعران دیگر چون موسوی گرمارودی، مشفق کاشانی و دیگران ادامه یافت، ترک کردن جلسه از سوی دکتر موسوی گرمارودی بود که به نشانه اعتراض به نوع شعر راکعی، شاعر زن اصلاحات و همچنین مباحث مطرح شده توسط آنان صورت گرفت.