تبلیغات
مقالات و گفتگو های فرهنگی - ناشنیده ای درباره موسیقی از نگاه مقام معظم رهبری
دوشنبه 5 بهمن 1388

ناشنیده ای درباره موسیقی از نگاه مقام معظم رهبری

   نوشته شده توسط: شهاب    

پارسینه-هر كاری كه متكی به اراده ی انسان است باید برای هدفی انجام گیرد.

هرچه هدف متعالی تر باشد ، آن كار یا هنر ارزشمندتر می شود. متأسفانه هدف موسیقی در شرق ، در حد تعالی خود موسیقی نبوده است . اینكه می گویم « شرق » منظورم ایران و كشورهای عربی است. وگرنه از وضعیت موسیقی در هند و چین و سایر ممالك خاور دور ، خبر ندارم. به هر حال تاریخ موسیقی ایران در طول قرون متمادی چه قبل و چه بعد از اسلام را خوانده ام ، و از سیر و سرنوشت موسیقی عرب به خصوص بعد از اسلام مطلعم.

آنچه بر اساس مطالعات خود می توانم بگویم ، این است كه موسیقی در منطقه ی ما برای هدف های متعالی به كار نرفته است. و این ، به خلاف سیر موسیقی در اروپا است. می دانید كه من به طور طبیعی از جمله آدم های غرب ستیزم. چنان كه هیچ وی‍‍ژگی غرب ، مرا مبهوت و مجذوب نمی كند. در عین حال وی‍ژگی های مثبت غرب را از روی محاسبه تأیید می كنم. یكی از آن وی‍ژگی ها مقوله ی موسیقی است.

درست است كه درغرب ، موسیقی رقص و لهو و سایر موسیقی های منحط وجود دارد ، اما در همان نقطه از جهان ، از دیرباز موسیقی های آموزنده و معنا دار هم بوده است ؛ موسیقی ای كه برای گوش سپردن به آن ، انسان عارف واقف خردمند ، می تواند بلیط تهیه كند ، در سالن اجرای كنسرت بنشیند و ساعتی ، از آن لذت ببرد. در غرب موسیقی هایی كه گاهی یك ملت را نجات داده و گاهی یك مجموعه ی فكری را به سمت صحیحی هدایت كرده ، كم نبوده است. غرب برخوردار از چنین ویژگی ای نیز بوده و هست.


در شرقی كه راجع به آن گفتم ( یعنی در محدوده ی جغرافیایی مورد اشاره ) متأسفانه موسیقی از چنین اعتبار و جایگاهی برخوردار نبوده است. موسیقی در اینجا عبارت از آهنگ ها و آلات و ادوات لهو بوده ؛ كه فقها از آن ، به « موسیقی لهوی حرام » تعبیر كرده اند.

بیانات رهبر معظم انقلاب در بازدید از صدا و سیما و سخنرانی در جمع اهالی موسیقی ، 9/5/1375